close
  • maandag 25 januari
Bouw en verbouw

Profiteer jij van vrijstelling woningbelasting?

Profiteer jij van vrijstelling woningbelasting?

Als je een eigen woning hebt, betaal je daar belasting over. Heb je die woning bijna of helemaal afbetaald, dan hoef je die belasting niet meer te betalen. Deze vrijstelling is in 2005 ingevoerd onder de naam Wet Hillen.

Mooi geregeld, zou je denken. Maar dat profijt is niet helemaal gelijk verdeeld. Veel ouderen hebben meer tijd hebben gehad om vermogen óp te bouwen en hun hypotheek áf te bouwen. Ze zitten er vaak warmpjes bij en hebben dan ook nog eens het voordeel van de vrijstelling. Maar als je niet in die positie zit, moet je de woningbelasting gewoon betalen. Dat geeft nogal wat onderlinge verschillen.

Gepensioneerd: wel of geen aftrek?

De helft van de mensen met deze vrijstelling is 68 jaar of ouder. Zij hoeven vanwege de vrijstelling dus niet alleen minder belasting te betalen, maar hebben vaak ook nog eens een hoger vermogen, exclusief de waarde van de eigen woning. Dat geeft natuurlijk scheve gezichten.
Andersom bekeken heeft bijna 63 procent van de huishouders met vrijstelling het pensioen als belangrijkste inkomen, en komen bijna 500 euro hoger uit dan zij die gepensioneerd zijn en geen aftrek hebben.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat huishoudens met vrijstelling in elke leeftijdsklasse doorsnee een hoger jaarinkomen hebben. Het verschil tussen beide is bijna 1700 euro en is het grootste bij de 70 tot 75-jarigen.

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook